Nuorten kuljettajien ajo-opetusaineisto

OTIn liikenneturvallisuusaiheinen ajo-opetusaineisto nuorten kuljettajien ajo-opetusta varten.

Aineisto perustuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoon, vakuutusyhtiöiden liikennevahinkoaineistoon sekä Liikennevakuutuskeskuksen ja Trafin ”Suomen yleisimpien käytettyjen automallien turvallisuus” -esitteeseen.

Ajo-opetusaineisto koostuu kolmesta osasta:

1. Ajo-opetusaineiston kalvosarja käytäväksi yhdessä läpi oppilaan kanssa

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2016

2. Ajo-opetusaineiston kalvosarjaa tarkempi tekstiosio opettajille taustatueksi 

Taustatukea opettajalle opetukseen 2016

3. Suomen yleisimpien käytettyjen automallien turvallisuus -esite tutustuttavaksi ja läpikäytäväksi oppilaan kanssa

Käytettyjen automallien turvallisuus -esite

Sisältää tietoa automallien onnettomuus- ja vammautumisriskistä sekä katsauksen autojen aktiivisesta ja passiivisesta turvallisuudesta.

 

Kysely ajo-opetusaineistosta

OTI pyrkii aktiivisesti kehittämään ajo-opetusaineistoaan, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin osana tulevien kuljettajien koulutusta. Palaute on toivottua ja sitä voi antaa sähköisen kyselyn kautta. Kysely koostuu lyhyistä kysymyksistä.

Vastaa sähköiseen kyselyyn

 

Vuoden 2014 aineistot

Ajo-opetusaineiston kalvosarja käytäväksi yhdessä läpi oppilaan kanssa
Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2014

Ajo-opetusaineiston kalvosarjaa tarkempi tekstiosio opettajille taustatueksi
Taustatukea opettajalle opetukseen 2014


Vuoden 2013 aineistot

Ajo-opetusaineiston kalvosarja käytäväksi yhdessä läpi oppilaan kanssa
Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013

Ajo-opetusaineiston kalvosarjaa tarkempi tekstiosio opettajille taustatueksi 
Taustatukea opettajalle opetukseen 2013

 

OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen materiaalit julkaistiin VALT:in (Vakuutusyhtiöiden liikennturvallisuustoimikunta) ja Liikennevakuutuskeskuksen nimien alla.

19.09.2016