Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa

Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle. Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. Näiden tietojen lisäksi OTI saa vakuutusyhtiöiltä kattavat liikennevahinkotilastot. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistoihin liittyen tarjotaan maksutonta tietopalvelua.

Joka vuosi julkaistaan useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. OTI on myös kehittänyt Liikennevahinkoportti-palvelun, jossa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja.

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. Tietoja tarjotaan tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. OTI myös julkaisee apurahoin tukemiaan tai tutkimussopimustensa perusteella valmistuneita tutkimusraportteja. OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajan tasalla.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

Onnettomuustietoinstituutti Twitterissä

21.9.2020 | @Onnettomuusdata
Vuosina 2014-18 tapahtuneista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista 7% aiheutui nukahtamisesta tai vireystilan laskusta. Lisäksi vireystilan lasku myötävaikutti 13%:ssa. Väsymys vaikutti siis jollain tavalla joka viidennessä onnettomuudessa. #tutkijalautakunnat
21.9.2020 | @Onnettomuusdata
Onnea palkituille! Liikenneturvallisuusalan ansiomitalin sai myös liikenneturvallisuuspäällikkömme @esa_raty. Lue Esan työstä keväisestä uutisestamme: https://t.co/gbt0FT1FU3 Mitalit myönnettiin jo keväällä, mutta niitä ei tuolloin voitu kokoontumisrajoitusten vuoksi luovuttaa. https://t.co/I1ZMmgS2cz
16.9.2020 | @Onnettomuusdata
Nuorten (18-24 v.) aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuljettajan tilaan liittyvä taustariski mukana 93 %:ssa onnettomuuksista. Yleensä yhdessä onnettomuudessa mukana useita taustariskejä, kuten alkoholi, ylinopeus ja turvavyön käyttämättömyys. https://t.co/nAbESTFuCR