Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa

Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle. Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. Näiden tietojen lisäksi OTI saa vakuutusyhtiöiltä kattavat liikennevahinkotilastot. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistoihin liittyen tarjotaan maksutonta tietopalvelua.

Joka vuosi julkaistaan useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. OTI on myös kehittänyt Liikennevahinkoportti-palvelun, jossa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja.

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. Tietoja tarjotaan tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. OTI myös julkaisee apurahoin tukemiaan tai tutkimussopimustensa perusteella valmistuneita tutkimusraportteja. OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajan tasalla.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

Onnettomuustietoinstituutti Twitterissä

26.10.2020 | @Onnettomuusdata
V. 2014-18 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa väsymys vaikutti jollain tavalla joka viidennessä onnettomuudessa: 7% aiheutui nukahtamisesta tai vireystilan laskusta. Lisäksi vireystilan lasku myötävaikutti 13%:ssa onnettomuuksista. #ajokunto https://t.co/6sxGHep2P6
22.10.2020 | @Onnettomuusdata
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietojen mukaan Suomessa kuolee ajonaikaiseen sairauskohtaukseen vuosittain 20-30 kuljettajaa. Tapauksia arvellaan olevan tätäkin enemmän. #ajoterveys https://t.co/YXoI6rszKf
20.10.2020 | @Onnettomuusdata
Juha Valtonen @Liikenneturva pohdiskelee ansiokkaasti liikenneturvallisuuden tilannekuvaa tässä @tieyhdistys julkaisemassa tekstissä. https://t.co/VAa7MGyTHz