Tieto lisää turvallisuutta

Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa.

Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle. Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. Näiden tietojen lisäksi OTI saa vakuutusyhtiöiltä kattavat liikennevahinkotilastot. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistoihin liittyen tarjotaan maksutonta tietopalvelua.

Joka vuosi julkaistaan useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. OTI on myös kehittänyt Liikennevahinkoportti-palvelun, jossa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja.

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. Tietoja tarjotaan tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. OTI myös julkaisee apurahoin tukemiaan tai tutkimussopimustensa perusteella valmistuneita tutkimusraportteja. OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajan tasalla.

OTI Twitterissä

9.8.2022 | @Onnettomuusdata
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet Suomessa. Tutkinnan keskeisin tavoite on liikenneturvallisuuden edistäminen. https://t.co/mFsTk8PyUF #liikenneturvallisuus #onnettomuusdata https://t.co/AzA0VaTlIU
8.8.2022 | @Onnettomuusdata
RT @AiraksinenNoora: Asiantuntijat @esa_raty ja Toni Niemi @hsfi: Autojen nopeutta voisi rajoittaa. Todellakin voisi. Autolla ei pitäisi py…
8.8.2022 | @Onnettomuusdata
Tuoreen EU-asetuksen myötä uusiin autoihin tulee pakolliseksi älykäs nopeusavustin. @esa_raty toteaa @hsfi uutisessa: ”Missään tapauksessa ei ole hyvä, että autolla pystyy ajamaan selvästi nopeusrajoituksia kovempaa normaalissa liikenneympäristössä." https://t.co/n6bmyGd5gl

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi