Tieto lisää turvallisuutta

Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa.

Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle. Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. Näiden tietojen lisäksi OTI saa vakuutusyhtiöiltä kattavat liikennevahinkotilastot. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistoihin liittyen tarjotaan maksutonta tietopalvelua.

Joka vuosi julkaistaan useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. OTI on myös kehittänyt Liikennevahinkoportti-palvelun, jossa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja.

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. Tietoja tarjotaan tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. OTI myös julkaisee apurahoin tukemiaan tai tutkimussopimustensa perusteella valmistuneita tutkimusraportteja. OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajan tasalla.

OTI Twitterissä

28.3.2023 | @Onnettomuusdata
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien arvion mukaan 14 lasta olisi voinut pelastua kuolemalta 2011–2020, mikäli lapsen käytössä olisi ollut asianmukainen, oikeaoppisesti kiinnitetty turvalaite. Ehdotuksia lasten liikenneturvallisuuden parantamiseksi: https://t.co/d6JbqZYdYe https://t.co/eYHaksv6Re
23.3.2023 | @Onnettomuusdata
Uusi päihdeonnettomuuksien raportti on parhaillaan työn alla. Aiemman, vuosien 2016–2020 onnettomuuksiin pohjautuvan raportin mukaan huumekuskien määrä on ollut nousussa. Uutta tietoa luvassa pian! Lue Päihderaportti 2022 tästä: https://t.co/sjGAIWO3cM https://t.co/C5IleKNLWk
23.3.2023 | @Onnettomuusdata
Suomessa kuolee liikenteessä vuosittain yli 200 ihmistä. Onnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Tutkinnan keskeisin tavoite on tuottaa tietoa, jonka avulla liikenneonnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä. https://t.co/uGmIAfXxZ7 https://t.co/lZUawV8Bew

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi