Tieto lisää turvallisuutta

Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa.

Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle. Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. Näiden tietojen lisäksi OTI saa vakuutusyhtiöiltä kattavat liikennevahinkotilastot. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistoihin liittyen tarjotaan maksutonta tietopalvelua.

Joka vuosi julkaistaan useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. OTI on myös kehittänyt Liikennevahinkoportti-palvelun, jossa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja.

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. Tietoja tarjotaan tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. OTI myös julkaisee apurahoin tukemiaan tai tutkimussopimustensa perusteella valmistuneita tutkimusraportteja. OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajan tasalla.

OTI Twitterissä

29.11.2021 | @Onnettomuusdata
Turvallisuuden parannusehdotukset ovat tärkeä osa onnettomuustutkintaa. Ajoterveyden puutteiden nostaminen esiin ja ajoterveyskulttuurin kehittäminen on ollut OTIn ja sen edeltäjän VALTin 20-vuotinen urakka. #liikenneturvallisuus #liikenneonnettomuustutkinta #tutkijalautakunnat https://t.co/U1ZyEznqbb
26.11.2021 | @Onnettomuusdata
Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite liikenteen nollaskenaariosta eli nollavisiosta, kirjoittaa @TimoHarakka @lvmfi-blogissa. OTIssa teemme työtä koko yhteiskunnan hyödyksi. Tuottamamme tiedon avulla ennaltaehkäistään liikenneonnettomuuksia Suomessa. https://t.co/qmgNfWJ8kF
23.11.2021 | @Onnettomuusdata
Kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista noin kolmannes ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Poikkeuksena tästä olivat yli 64-vuotiaat kuljettajat, joista päihtyneenä ajoi kahdeksan prosenttia. Tutustu ikäryhmäkohtaisiin tietoihin: https://t.co/snus8bz5Sc https://t.co/PuveMzifAg

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi