Tieto lisää turvallisuutta

Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa.

Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle. Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. Näiden tietojen lisäksi OTI saa vakuutusyhtiöiltä kattavat liikennevahinkotilastot. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistoihin liittyen tarjotaan maksutonta tietopalvelua.

Joka vuosi julkaistaan useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. OTI on myös kehittänyt Liikennevahinkoportti-palvelun, jossa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja.

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. Tietoja tarjotaan tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. OTI myös julkaisee apurahoin tukemiaan tai tutkimussopimustensa perusteella valmistuneita tutkimusraportteja. OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajan tasalla.

OTI Twitterissä

6.7.2022 | @Onnettomuusdata
Tutkijalautakuntien mukaan v. 2011–20 suurinta osaa (n=29; 88 %) moottoriajoneuvojen tasoristeysonnettomuuksista edelsi moottoriajoneuvon kuljettajan #havaintovirhe: kuljettaja ei havainnut #juna'a joko lainkaan tai vasta niin myöhään, ettei mitään ollut tehtävissä. #tasoristeys https://t.co/V87bTMNR5w
6.7.2022 | @Onnettomuusdata
🏍️ Moottoripyörät kuuluvat kesään! 🏍️ Moottoripyöräilijän kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa vuosina 2011–2020 yli puolet moottoripyörän kuljettajista ajoi ylinopeutta. 🏍️ Lue lisää tietopaketista 2/2022: https://t.co/snus8bQGJK #moottoripyörä #liikenneonnettomuus https://t.co/Y6eIDTXPCz
23.6.2022 | @Onnettomuusdata
RT @AnonyymiHahmo: Mielenkiintoinen raportti OTI:ltä. Käsittelee mm. sitä kuinka ylinopeus sekä alkoholi nostavat riskiä joutua kuolemaan j…

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi