OTIn opetusmateriaaleja

Alta löydät omien otsikoidensa takaa OTIn opetusmateriaaleja.

OTI-ajo-opetusmateriaali: liikenneturvallisuusaiheinen ajo-opetusaineisto nuorten kuljettajien ajo-opetusta varten.

Opas safariyrittäjille: OTIn yhteistyössä Tukesin kanssa laatimat käytännölliset ohjeet moottorikelkkasafareita järjestäville yrityksille moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi.

08.02.2019